Quy trình lập dự toán công trình

Lập dự toán công trình là bước quan trọng có tính chất quyết định trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nhờ phân tích số liệu hồ sơ lập dự toán công trình giúp nhà quản lý đánh giá được quy mô của dự án, lập tiến độ thi công, hạn chế các rủi ro, nâng cao hiệu quả của dự án. Lập dự toán công trình liên quan đến tất cả các bước từ thiết kế, thi công đến thanh quyết toán công trình.

Dự toán công trình

Dự toán công trình

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sai sót trong quá trình lập dự toán công trình như:
- Áp dụng sai định mức, đơn giá so với yêu cầu kỹ thuật được chỉ định trong hồ sơ thiết kế
- Sử dụng định mức đơn giá không phù hợp
- Tính trùng lặp đơn giá
- Tính thiếu đơn giá
- Tính thiếu hoặc thừa khối lượng từ bản vẽ
- Sai sót khi tính hệ số điều chỉnh

QUY TRÌNH :

1: Kiểm tra toàn bộ số lượng bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện, nước…
2: Kiểm tra biện pháp thi công
3: Hình thành các công tác cần lập dự toán công trình
4: Tính khối lượng từng công tác
5: Nhập công tác và khối lượng vào phần mềm lập dự toán công trình
6: Điều chỉnh phân tích vật tư (nếu có)
7: Nhập giá vật tư
8: Tính cước vận chuyển (nếu có)
9: Nhập các hệ số điều chỉnh vào bảng tổng hợp

Liên hệ với chúng tôi


Tên * (để BetterHome tiện xưng hô)

Điện thoại* (để liên hệ với bạn nhanh nhất)

Email* (để trả lời cho bạn được chính xác)

Nội dung bạn cần BetterHome tư vấn*

Xem thêm bài viết cùng dự án

LÊN ĐẦU TRANG
LÊN ĐẦU TRANG